Het jaar vliegt voorbij

Voordat je het weet is het weer zover: de examens!

Examenbegeleiding

Een speciale vorm van huiswerkbegeleiding is de examenbegeleiding. Hierbij is er één hoofddoel: het slagen voor het eindexamen. De examenbegeleiding komt op veel punten overeen met de huiswerkbegeleiding. Een belangrijke toevoeging is dat wij in de langetermijnplanning van de examenbegeleiding ruim aandacht besteden aan het oefenen van veel examenopgaven, die wij direct van feedback kunnen voorzien. Hierdoor kunnen lacunes worden opgespoord en examenvaardigheden worden getraind.

Omdat examenweken per definitie spanning of zelfs stress opleveren, streven wij ernaar dat ruim voor aanvang van het eerste school- of eindexamen alle voorbereidende werkzaamheden verricht zijn. Hierdoor is er in de examenperiode meer ruimte voor nuttige ontspanning.