De tarieven zijn inclusief vakinhoudelijke hulp. Bijlessen zijn hierdoor overbodig.

Leerlingen met Intensieve begeleiding kunnen met alle vragen bij ons terecht. We zullen soms het antwoord direct geven, maar bij voorkeur wijzen we de weg zodat de leerling actief met de stof aan de slag gaat. Leerlingen kunnen daardoor altijd verder met hun werk.

Wij geven geen aparte bijlessen, met uitzondering van de klassieke talen. De vakinhoudelijke hulp is geïntegreerd in de huiswerkbegeleiding. Dit betekent dat u na aanvang van de begeleiding niet geconfronteerd wordt met extra kosten.

Tarieven

De tarieven per maand voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

Intensieve begeleiding (planning, leermethodieken en vakinhoudelijke hulp)
5 dagen begeleiding in de week:
4 dagen begeleiding in de week:
3 dagen begeleiding in de week:

€ 545,-
€ 545,-
€ 435,-
HuiswerkKlas per maand, vijf dagen per week*€ 150,-
Inschrijfkosten (eenmalig):€ 40,-
Bijles klassieke talen per klokuur :€ 40,-

* Tarief per maand. De precieze tarieven van de HuiswerkKlas bij minder dan vijf dagen per week kunt u bij ons opvragen.

Om vrijblijvend kennis te kunnen maken met ons en ons instituut zijn de eerste vier dagen ter kennismaking.  Mocht er geen verder gebruik gemaakt worden van onze hulp dan brengen wij alleen de inschrijfkosten in rekening. In het geval van voortzetting van de begeleiding wordt de eerste dag van de kennismakingsperiode ook als eerste dag van de begeleiding gerekend.